Swedish debconf translation, thanks Martin Ågren. (Closes: #491368) debian-4.2.0.dfsg-14
authorChristoph Berg <myon@debian.org>
Sat, 19 Jul 2008 01:25:46 +0200
changeset 92e113a0af9e42
parent 91 ab7039c1e9a6
child 93 5122e88bd8bd
Swedish debconf translation, thanks Martin Ågren. (Closes: #491368)
debian/changelog
debian/po/sv.po
   1.1 --- a/debian/changelog	Sat Jul 05 15:48:42 2008 +0200
   1.2 +++ b/debian/changelog	Sat Jul 19 01:25:46 2008 +0200
   1.3 @@ -1,3 +1,9 @@
   1.4 +hobbit (4.2.0.dfsg-14) unstable; urgency=low
   1.5 +
   1.6 + * Swedish debconf translation, thanks Martin Ågren. (Closes: #491368)
   1.7 +
   1.8 + -- Christoph Berg <myon@debian.org> Sat, 19 Jul 2008 01:24:50 +0200
   1.9 +
  1.10 hobbit (4.2.0.dfsg-13) unstable; urgency=low
  1.11 
  1.12  * Use lsb init functions.
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/debian/po/sv.po	Sat Jul 19 01:25:46 2008 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,63 @@
   2.4 +# translation of hobbit_4.2.0.dfsg-13_sv.po to Swedish
   2.5 +# Copyright (C) 2008
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the hobbit package.
   2.7 +#
   2.8 +# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: hobbit_4.2.0.dfsg-13_sv\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: myon@debian.org\n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2007-09-23 12:28+0200\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2008-07-18 23:44+0200\n"
  2.15 +"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
  2.16 +"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
  2.17 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.18 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.19 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.20 +"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2.22 +
  2.23 +#. Type: string
  2.24 +#. Description
  2.25 +#: ../hobbit-client.templates:2001
  2.26 +msgid "Hobbit server:"
  2.27 +msgstr "Hobbitserver:"
  2.28 +
  2.29 +#. Type: string
  2.30 +#. Description
  2.31 +#: ../hobbit-client.templates:2001
  2.32 +msgid ""
  2.33 +"Please enter the network address used to access the Hobbit server(s). If you "
  2.34 +"use multiple servers, use a space-separated list of addresses."
  2.35 +msgstr ""
  2.36 +"Var vänlig skriv in den nätverksadress som används för att ansluta till "
  2.37 +"Hobbitservern/-servrarna. Om du använder flera servrar, separera "
  2.38 +"adresserna med blanksteg."
  2.39 +
  2.40 +#. Type: string
  2.41 +#. Description
  2.42 +#: ../hobbit-client.templates:2001
  2.43 +msgid ""
  2.44 +"Using host names instead of IP addresses is discouraged in case the network "
  2.45 +"experiences DNS failures."
  2.46 +msgstr ""
  2.47 +"Användande av värdnamn istället för IP-adresser är inte rekommenderat ifall "
  2.48 +"nätverket upplever DNS-problem."
  2.49 +
  2.50 +#. Type: string
  2.51 +#. Description
  2.52 +#: ../hobbit-client.templates:3001
  2.53 +msgid "Client hostname:"
  2.54 +msgstr "Klientens värdnamn:"
  2.55 +
  2.56 +#. Type: string
  2.57 +#. Description
  2.58 +#: ../hobbit-client.templates:3001
  2.59 +msgid ""
  2.60 +"Please enter the host name used by the Hobbit client when sending reports to "
  2.61 +"the Hobbit server. This name must match the name used in the bb-hosts file "
  2.62 +"on the Hobbit server."
  2.63 +msgstr ""
  2.64 +"Var vänlig ange det värdnamn som används av Hobbitklienten för att sända "
  2.65 +"rapporter till Hobbitservern. Detta namn måste stämma överens med det namn som används i bb-hosts-filen på Hobbitservern."
  2.66 +